در طی دو سال آینده، بیش از 80 درصد از سازمان ها قصد دارند قابلیت های یک اکوسیستم دیجیتال را توسعه دهند. اگرچه به نظر می رسد این امر در چنین مدت کوتاهی بسیار جاه‌طلبانه به نظر می رسد، اما نشان دهنده اهمیت ارتباط دیجیتالی با اکوسیستم برای حمایت از حیاتی‌ترین استراتژی‌های زنجیره تامین آینده – انعطاف‌پذیری، چابکی و سازمان‌های هدفمند- و در نهایت برای بهبود تجربه مشتری است.