1402-01-21

دیزاین اسپرینت چیست و تفاوت آن با تفکر طراحی در چه چیزی است؟

دیزاین اسپرینت (Design Sprint) یک فرآیند مدیریتی است که در طراحی و توسعه محصولات، سرویس‌ها و تجارب کاربری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرآیند در بسیاری از شرکت‌های فناوری، شرکت‌های نوپایی و استارتاپ‌ها به کار گرفته می‌شود و در کمتر از یک هفته به تیم‌ها کمک می‌کند تا یک محصول جدید را طراحی و تست کنند.