1401-09-27

User Flow چیست؟

در طراحی محصول دیجیتال و پروداکت دیزاین، طراحی برای جریان کاربر، یا یوزر فلو، مسیری است که یک کاربر با یک نمونه اولیه جریان یک وب‌سایت یا برنامه را برای انجام و تکمیل روند یک موضوعی طی می‌کند. که از یک نقطه ورودی، شروع و از طریق مجموعه‌ای از مراحل به سمت یک نتیجه و نقطه پایانی می‌رسد تا موفق به اقدام نهایی ‌شود.